Nationaal

September 01, 2012
Op 18 mei 2003 nam ik voor het eerst deel aan de nationale verkiezingen. Als 3de opvolger op de VLD-lijst haalde ik een zeer mooi resultaat: 3.730 voorkeurstemmen (zie hieronder). Ik heb de smaak dan ook te pakken! Een mandaat in de gemeente is super in die zin dat men echt concreet kan werken en men iets kan realiseren naar de burgers toe. Daaruit vloeit meteen ook mijn “vrees” naar een nationaal mandaat: kan men, tussen 150 parlementairen, wel voldoende meewerken aan het beleid en vooral concrete zaken realiseren? In elk geval: “vrees is een slechte raadgever” dus dat zal...
More