Gezin
  • In 2002 werd een vereniging voor weduwen en weduwnaars opgericht. De voorzitster is Mevr. Josée Claessens (02/269.54.67). De leden zijn afkomstig uit verschillende gemeenten. Maandelijks hebben zij hun vaste bijeenkomst te Meise en op zeer regelmatige tijdstippen worden gezamenlijke uitstappen georganiseerd zoals bowling, bezoek aan VTM, dagje naar zee, …


 • In 2002 werd beslist 70 sociale kavelsaan te kopen in Eversem. Deze kunnen nog niet worden aangesneden maar zullen alleszins bouwrijp worden gemaakt om nadien te worden verkocht, tegen betaalbare prijs, aan de jonge gezinnen uit onze eigen gemeente.In februari 2006 echter weigerde de Bestendige Deputatie het voorontwerp van ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan omdat dit strijdig is met de selectie door het provinciaal structuurplan van Eversem-Rode als “kern in het buitengebied”. De gemeente pleitte er nochtans voor Eversem-Rode en Westrode te beschouwen als woonkern maar dit werd dus geweigerd.Concreet betekent dit dat de open ruimte en agrarische structuur aldaar moet worden beschermd en dat in Eversem-Rode in de nabije toekomst hoogstens een 10-tal woningen zullen kunnen gerealiseerd worden in functie van een beperkt huisvestingsproject. Waar de gemeente geld wou investeren en had voorzien voor Eversem mag het dus niet van de provincie. Dit terwijl zoveel jonge gezinnen, mezelf inclusief, op zoek zijn naar een betaalbare woning in Meise. Zegt u mij eens: wat heeft de gemeente dan nog te zeggen als de provincie alles beslist?

 • Initiatief en realisatie van de thuisopvang zieke kinderen.Hiermee werd tegemoet gekomen aan een reeds lang bestaande behoefte: waar naartoe met zieke kinderen? Wanneer u met zieke kinderen zit kan u beroep doen op iemand die aan huis komt en die dan bij uw kind(eren) blijft terwijl u gaat werken. Aarzel niet want die dienst is er voor jullie en ALLE begeleiders hebben een diploma en zijn gespecialiseerd in het omgaan met en de verzorging van zieke kinderen.
  • telefonisch aanvragen door te bellen naar 0499/23.32.84. (24/24 u bereikbaar)
  • aanvraag vóór 20 u: opvang volgende ochtend. Aanvraag tussen 20 u en 8 u: opvang vanaf 12 uur. Aanvraag na 8 uur: opvang ten vroegste 4 uur na oproep.
  • opvang mogelijk van maandag tot vrijdag van 7 tot 19 u met een maximum van 10 uur per dag en maximum 5 opeenvolgende werkdagen
  • opvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar
  • voorwaarden:
   • doktersattest hebben
   • akkoord gaan met huishoudelijk reglement
   • in Meise (of één van de andere deelnemende gemeenten) wonen
  • kostprijs: 2 euro per uur met een minimum van 5 € per opvangbeurt
  U ziet het: ik ben maar al te gelukkig dat ik deze thuisopvang in onze gemeente heb kunnen realiseren! Het is nu aan de inwoners om er gebruik van te maken… • Dat er in Meise, net zoals in andere gemeenten, nood is aan kinderopvang staat als een paal boven water. Welnu, in januari 2006 heeft de voogdijminister plaatsen vrijgemaakt voor nieuwe opvangplaatsen in 2006 en 2007 en de instelling VZW Lentetuiltje(Stationsstraat 17 te 1861 Meise) kwam hiervoor in aanmerking.Zij beogen immers een pilootproject op te starten, namelijk de opvang van kinderen in een verticale leeftijdgroep van 5 kinderen en de uitbreiding van hun lopergroep van 14 tot 16 kinderen (7 extra plaatsen in totaal dus).De opvang zal gebeuren in hun eigen lokalen alwaar er plaats is vrijgekomen wegens het stopzetten van de medische consultatie. Het belangrijkste is in elk geval dat door de gevraagde uitbreiding tegemoet wordt gekomen aan flexibel werken in verband met urgentieopvang (ouders die bvb. naar hier verhuizen) en occasionele opvang (wanneer men even elders niet terecht kan). Vanuit het besef dat de nood aan kinderopvang zeer hoog is in Meise en dat een mogelijke uitbreiding ten goede zou komen aan de jonge gezinnen in onze gemeente, heeft het schepencollege de aanvraag tot uitbreiding positief geadviseerd. Als schepen van jeugd en gezin heb ik toen ook geen seconde geaarzeld om op de kar te springen en het project met het positieve advies een duwtje in de rug te geven. In juni 2006 ontving Lentetuiltje dan ook het heuglijke nieuws dat een uitbreiding van 4 plaatsen werd aanvaard. Elke extra plaats telt voor ons dus vel succes alvast aan Lentetuiltje!