Gelijke kansen
  • Vertegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht in de samenstelling van jury’s naar aanleiding van (bevorderings)examens voor gemeentepersoneel.
  • Stickeractie begeleidingshonden voor gehandicapten: op openbare of privé-gebouwen waar deze stickers zijn aangebracht wordt een duidelijk signaal gegeven dat mindervaliden met begeleidingshond welkom zijn.
  • De internebegeleidingscommissie wordt opnieuw samengesteld en bijeen geroepen: onderwerpen als ongewenst seksueel gedrag op het werk, seksneutraliteit van de functieomschrijvingen, pesterijen op het werk,… krijgen ruime aandacht.
  • Invoeren van een glijdende uurregeling voor personeelsleden: personeelsleden met schoolgaande kinderen zouden hierdoor de kans krijgen hun werkuren flexibel in te vullen.
  • Speelpleinwerking voor licht mentaal gehandicapte en autistische kinderen (cfr. Supra): de gemeente Meise ontving hiervoor in 2002 ook de “Inclusie”-prijs.
  • Evenwichtige samenstelling van de gemeentelijke adviesorganen.
  • Aanduiding van een vrouwelijk personeelslid als contactpersoon voor de preventieadviseur: personeelsleden die met problemen zitten kunnen dus thans bij een vrouw terecht.
  • Inspraak en gelijke behandeling van ouderen en jongeren en dit via de seniorenraad en de jeugdraad.
  • Quiz inzake gezonde voeding in oktober 2004, dit teneinde de mensen voor dit thema te sensibiliseren.
  • Informatiedoorstroming en infoavonden (zoals inzake gezonder leven in maart 2004) in samenwerking met de gemeentelijke gelijke kansenraad.