Hoe stemmen?

Hoe geldig stemmen?

1. Lijststem: door bovenaan op de VLD-lijst het vakje te kleuren.
2. Voorkeurstem: natuurlijk kunt u ook een voorkeurstem uitbrengen voor de kandidaat van uw keuze door het vakje voor zijn of haar naam te kleuren. Op de VLD-lijst kunt u voor meerdere kandidaten kiezen, zoveel als u wenst.
U vindt mij, als eerste vrouw en medelijsttrekker, alvast op de 2de plaats.

Belang van uw voorkeurstem

Een lijststem is een stem voor de partij. De kiezer zegt dan eigenlijk aan de partij dat zij maar moet besturen. Een voorkeurstem voor een bepaalde kandida(a)t(e) is ook een stem voor de partij, maar duidt tegelijk heel gericht een kandida(a)t(e) aan die volgens de kiezer in het bestuur moet komen. Een voorkeurstem geeft de kiezer dus iets meer macht.