Prioriteiten

1) Betaalbaar wonen :

De prijs van de woningen en de huurpijzen in onze gemeente zijn duur. Daarom moet het gemeentebestuur meer inspanningen leveren om de eigen jeugd betaalbare kavels of huizen te kunnen aanbieden. Sociale woningen en goedkopere verkavelingen zijn de enige oplossingen, ook al moeten we daarvoor af en toe “neen” zeggen tegen prestigieuze projecten waarbij winst maken primeert.

2) Landelijk karakter / Bewaren eigenheid :

Het is aangenaam wonen in Meise- Wolvertem – Oppem en dat willen we zo houden. Géén mastodont-projecten dus , maar een ruimtelijke ordening op maat. Onze gemeente moet ook haar eigenheid bewaren en het beste middel daarvoor is het blijven stimuleren én financieel steunen van o.a. het verenigingsleven , zodat nieuwkomers zich snel en op een soepele manier kunnen aanpassen door het leren van Nederlands en zich in te schakelen in het sociale leven.

3 ) Veilig fuiven  :

De eerste stappen voor de bouw van een polyvalente zaal , mét fuifmogelijkheden , in Wolvertem ( Veilinglaan ) werden gezet tijdens de legislatuur 2001-2006. Ik ben er fier op dat ik daar , als schepen voor de jeugd,destijds mijn stempel heb kunnen op drukken. Feesten in de eigen gemeente, op een veilige manier en op een plaats waar de vele decibels geen hinder veroorzaken. Dat was en is het opzet maar de voorbije legislatuur werd dit project in de ijskast gezet. Hoogste tijd dat het er weer uitkomt! Het is van het allergrootste belang dat dit een polyvalente zaal wordt waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden op het ogenblik dat jongeren er geen gebruik van maken, bvb. repetities, activiteiten van seniorenverenigingen of seniorenraad. Dit project moet zo vlug mogelijk worden afgerond.

4 ) Mobiliteit :

Er moet nog verder gewerkt worden aan de (her)aanleg van fietspaden en eventueel moeten er drastische ingrepen gebeuren om moeilijke punten en situaties ( zie Stationstraat in Wolvertem ) op te lossen. Belangrijk voor mij is dat daarbij alle partijen betrokken worden , zowel de omwonenden als de middenstand .

5) Een gezond financieel beleid

Het gemeentebestuur heeft als taak om, zoals een goed ‘huisvader’ doordacht en weloverwogen om te springen met de financiële middelen van onze gemeente. Het is niet de taak van de overheid overdreven te ‘potten’ maar men moet beseffen dat het onhaalbaar is een aantal grote projecten samen aan te vatten of af te betalen. Men koopt toch ook geen twee huizen tegelijk?

6) Dialoog met U :

Politici mogen de beslissingen niet nemen boven de hoofden van de burgers. We hebben al enkele goed draaiende commissies en adviesraden, die bepaalde problemen kunnen aankaarten. Daar wil ik verder werk blijven van maken. Als politica wil ik daarnaast ook zoveel mogelijk bereikbaar zijn voor de burgers, via rechtstreeks contact, vergaderingen of de moderne communicatiemogelijkheden. Inspraak is voor mij géén holle slogan . Niet besturen voor maar MET de burgers!