Wist je ..
 • IkVOOR meer vrouwen in de politiek ben maar TEGEN opgelegde regels?
Het nieuwe gemeentedecreet voorziet sinds januari 2006 in een heleboel nieuwe regels waaronder: verplicht de helft vrouwen op de lijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 en bovendien minstens één vrouw in ieder schepencollege vanaf 2006. 1/2de vrouwen op elke lijst Ik heb er uiteraard geen probleem mee dat er meer vrouwen in de politiek komen, integendeel zelfs, maar ik ben TEGEN de wettelijke verplichting. Niet het geslacht maar wel de bekwaamheid en motivatie dienen immers centraal te staan. Een moderne politieke partij zal uit zichzelf streven naar een goede verdeling en vertegenwoordiging van alle groepen maar de wettelijke verplichting brengt m.i. het risico met zich mee dat er op bepaalde plaatsen ook minder gemotiveerde vrouwen op de lijsten zullen staan omdat het van “moeten” is! Minstens 1 vrouw in elk schepencollege Minstens 1 vrouw in elk schepencollege zou m.i. een goede zaak zijn. Vrouwen leggen andere klemtonen en stralen een ander imago uit. Waar ik het echter totaal NIET mee eens ben is dat zij daar zouden geraken via opgelegde regels. Het zijn in de eerste plaats de politieke partijen en de vrouwen zelf die daarvoor de weg moeten vrijmaken zonder betutteling van bovenaf. In onze gemeente Meise, waar ik trouwens schepen van gelijke kansen ben, was het sinds 1982 geleden dat er nog een vrouw in het college zat. Mede daardoor waarschijnlijk moest ikzelf, vooral in het begin, meermaals teruggrijpen naar het gegeven dat ik evenveel kiezers kon overtuigen als mijn mannelijke collega’s en dat snoerde hen meer dan eens de mond. Indien in de toekomst een vrouw met bvb. 250 stemmen in het college zit waarbij de mannelijke collega’s 750 stemmen of meer halen: waar is dan haar legitimiteit en haar draagvlak bij de bevolking? Ik meen dan ook dat de vrouwen die aldus in de schepencollege’s komen minder geloofwaardigheid zullen hebben en minder zaken zullen kunnen bereiken dan ambiteuze en gemotiveerde vrouwen die er op dezelfde manier zijn geraakt als de mannen. Dat kan ook ontgoocheling in de hand werken bij de kiezers en de anti-politiek voeden omdat goed scorende, mannelijke kandidaten buitenspel worden gezet.Vrouwen hebben de laatste jaren genoeg bewezen dat ze politiek hun mannetje kunnen staan. Een partij die vooruit wil zal hen dan ook een volwaardige plaats op de lijst geven en er echt alles aan doen om hen een stem in het college te geven!
 • De oppositie soms ook mijn werk en inzet kan appreciëren
In mijn dagboek van 30 augustus 2006 legde ik jullie al uit welke problemen er waren geweest bij het uitnodigen van de pers en de vergetelheid een persmap op te stellen. Welnu, een dag later kaartte oppositieraadslid Jorgen Noens (http://jorgennoens.skynetblogs.be) dit eveneens aan op zijn website en stelde hij een schriftelijke vraag aan schepen van informatie Marcel Belgrado. Ik had er bovendien op de gemeenteraad ook voor gezorgd dat elk raadslid zo’n persmap (met toch wel wat info en foto’s over het gemeentehuis) ontving. Jorgen smste mij toen dat iedereen dan maar eens mocht en mag weten dat dit ‘mijn’ werk was en aan mij te danken was. Oppositie voeren en kritiek geven is ‘makkelijk’ maar zelden is men zo eerlijk wel te zeggen wanneer goed werk werd geleverd. Dat noem ik pas samenwerken voor hetzelfde doel: onze inwoners geven waar ze recht op hebben! Bedankt Jorgen.
 • Aanwezigheidspolitiek niet voor alle kandidaten van belang is
Campagne voeren betekent voor mij: hard werken, drukwerk organiseren, borden zetten, … maar bovenal ook – zoals ik 6 jaar lang wel deed maar bon – onder de mensen komen en aanwezig zijn op activiteiten die deze periode georganiseerd worden. Er zijn echter kandidaten die daar een andere mening over hebben: veel affiches, grote borden, massa’s karren, moeder op huisbezoeken sturen… maar buitenkomen dat niet. Bref, ieder zijn manier van aanpakken zeker?!
 • Onze burgemeester in de Streekkrant van 28 september 2006 zwaar uitpakt naar de dienst cultuur
Op een week van de verkiezingen durft onze burgemeester terecht de vinger op de wonde leggen: bepaalde personen/bepaalde diensten worden zodanig gesteund door politici dat zij zich ongenaakbaar achten terwijl het anderen zijn die op hun daden worden afgerekend. Er dient dringend een (mentaliteits)verandering te komen en er moet iets gebeuren: ik kan alleen maar hopen dat het volgende bestuur daar werk van maakt zoniet zal onze gemeente er niet op vooruit maar er  integendeel op achteruit gaan…! Vindt u het bijvoorbeeld normaal dat:
  • de schepen van informatie iemand is die niet eens met computer of email kan werken?
  • de schepen er niet eens op toeziet dat voor de eerste steenlegging van het nieuw administratief centrum de meest actuele persverantwoordelijken worden uitgenodigd en bovendien vergeet een persmap samen te stellen? (gelukkig dat ik die dag bij de pinken genoeg was!)
  • een personeelslid van de dienst cultuur openlijk de kandidatuur van haar dochter verdedigt bij personen die voor iets langskomen op het gemeentehuis?
  • men met 3 personen van dezelfde dienst op ‘dienstreis’ gaat naar Ikea?
  • er steeds meer budget wordt gevraagd en men op z’n tenen getrapt is wanneer daaromtrent eens verantwoording wordt gevraagd?
Kan zo nog even doorgaan maar zou jullie echt wel gaan vervelen en mij frustreren de harde realiteit vast te stellen. Ik wil mij in elk geval inzetten om tegen deze schaamtelijkheden iets te doen want een nieuw en centraal gemeentehuis is nodig maar een goede, eerlijke en loyale inzet van onze personeelsleden evenzeer. Zij zijn immers mee het uithangbord van onze gemeente, zij komen vaak in contact met onze inwoners en de reacties die ik daarop soms krijg zijn zeker niet altijd positief. Dit moet gewoon veranderen!
 • CD&V en Groen een vooraakkoord hebben…
    In de volgende brieven staat meer infomatie: • Het morgen D-day is en ik hoop op jullie steun / stem te kunnen rekenen Morgen is het eindelijk 8 oktober…Via mijn website en verschillende folders heb je kunnen vernemen wat me politiek drijft. De voorbije legislatuur heb ik getracht me tot het uiterste in te spannen om het beleidsakkoord dat we zes jaar geleden opmaakten mee uit te voeren. Echter…het werk is nog niet af en er dienen zich nieuwe uitdagingen aan. Toch durf ik zeggen dat voor de beleidpunten, vallend onder mijn bevoegdheden, een mooi palmares kan voorgelegd worden. Alles opsommen ga ik nu niet meer doen ; dat vind je uitgebreid terug op deze website onder de rubriek ‘realisaties’. Een klein overzicht dan maar : - het dossier voor een polyvalente fuifzaal is nu definitief opgestart en de jeugdclubs en verenigingen kregen uitgebreide logistieke en financiële steun - er is nu een degelijke thuisopvang voor zieke kinderen - seniorengym, buurtsport en een nieuw en verbeterd subsidiereglement voor de sportclubs - vernieuwde impulsen voor de plaatselijke middenstand  en de markt in Meise. Ik was ook de tolk voor de Wolvertemse middenstand ivm de problemen rond de verkeerssituatie in de Stationsstraat - vrouwen krijgen eindelijk volwaardig medezeggenschap bij (bevorderings) examens voor gemeentepersoneel en in de gemeentelijke adviesorganen - blijvende en een niet te onderschatten financiële steun voor de GROS ( Gemeentelijke Raad voor Ontwikkellingssamenwerking) - acties Kom Op Tegen Kanker, een duidelijk en op de noden van de gemeente inspelend standpunt ivm de nachtvluchten, durven weigeren van de bouwaanvragen voor GSM – masten - een permanent contact met de bevolking . Inspraak is géén modewoord voor mij. Voor de komende zes jaar zal ik vooral mijn blik richten naar : - betaalbaar wonen voor onze EIGEN (jonge) gezinnen, mét behoud van het landelijk karakter van de gemeente. - de verdere afwerking van het dossier ” fuifzaal” - verkeersveiligheid : nieuwe fiets- en voetpaden én een degelijke planning voor het onderhoud van de reeds bestaande infrastructuur. - het gezond financieel beleid van de voorbije jaren blijven verder zetten Misschien kan ik alles het best samenvatten als volgt : jullie, burgers van deze mooie gemeente, zijn mijn grootste drijfveer. Naar jullie wil ik luisteren om de gemeente zo goed mogelijk te blijven besturen. Aan politiek doen is niet het voorrecht van de verkozenen ( waarvan een groot deel zich zelfs niet laat horen ). Politiek bedrijf je met een luisterend oor voor wat er reilt en zeilt in de gemeente. Daarom durf ik nu opnieuw op jullie allen te rekenen. Wees ervan overtuigd : een stem voor mij is geen verloren stem.