Sport
  • De sportwerking werd en wordt verder uitgebreid: jaarlijkse organisatie van tornooien nl. volleybal, badminton, petanque, zaalvoetbal, dag van de sportclubs, balinstuif, recreatlon, seniorensportdag, duivenvlucht, scholensportdagen, seniorensportdag, kampioenenviering, Vlaamse Zwemweek, scholenveldloop, stratenloop, basketinitiatie,…


 • In 2002 werd van start gegaan met de seniorengym. Deze kent een enorm succes en vindt plaats op donderdagavond van 19 tot 20 uur in de Sportschuur. De organisatie gaat sindsdien uit van de gemeente zodat er niet hoeft gevreesd te worden voor de stopzetting van dit initiatief.

 • Instellen van de naschoolse sport: als alternatief voor naschoolse studie krijgen de kinderen van de lagere school de kans zich vooraf in te schrijven om deel te nemen aan een bepaalde sportactiviteit.

 • Tijdens de grote vakantie 2002 werd voor het eerst de buurtsport georganiseerd: in 5 verschillende wijken (St. Brixius, Oppem, Westrode, Vlieten, Meise) werd telkens in de namiddag een andere sport georganiseerd zoals rollerhockey, volleybal, basketbal, New games, petanque, voetbal, street-dance. Een ideale manier om de kinderen tijdens de vakantie sportief bezig te houden in hun eigen omgeving en de sociale contacten te stimuleren.

 • Vanaf 2004 kwam er meer dan een verdubbeling van de subsidies voor de sportclubs: in plaats van de vroegere +/- 9.000 euro die jaarlijks werden verdeeld wordt er sindsdien +/- 18.000 euro per jaar verdeeld tussen de sportverenigingen die lid zijn van de sportraad.

 • In april 2004 werkte de gemeente mee aan de eerste mountainbikeroute in Meise: de route Miel van Cauter. Sportievelingen kunnen kiezen tussen de afstanden 27 of 42 km.

 • In april 2004 werd, ism Sparta Vilvoorde, gestart met een reeks gratis atletiekinitiatie. Daaruit zijn dan nadien de succesvolle reeksen start to run voortgevloeid. Dit initiatief van de Vlaamse Atletiekliga wil beginners laten kennismaken met de loopsport. Elke maandag wordt er gezamenlijk getraind onder deskundige begeleiding van Frans Mattens en Jean-Pierre Claes (AC Sparta Vilvoorde) op de Nekker te Meise en dit van 19 tot 20 uur. Voorts is het de bedoeling dat de deelnemers 2 keer per week individueel het programma verder afwerken. Zij kunnen dit hetzij doen in hun eigen buurt hetzij kunnen zij hiervoor terecht op woensdag-en vrijdagavond vanaf 19.30 uur op het voetbalveld achter de Sportschuur te Wolvertem.Als schepen van sport overhandig ik ook aan elke deelnemer/deelneemster een heuse infogids met daarin de trainingsschema’s, tips allerhande, opwarmings-en stretchoefeningen, blessures, deelnemerslijst, ed. Een infogids die zeker zijn nut heeft bewezen!

 • Badmutsen: In 2004 besliste de VZW Sport & Recreatie, om hygiënische redenen, dat het dragen van zwemshorten verboden is en men sinds 1 september 2004 verplicht een badmuts dient te dragen.Vanuit het besef dat vooral deze laatste maatregel een extra kost met zich zou meebrengen voor onze schoolgaande kinderen nam ik, als schepen van sport, samen met de sportraad (voorzitter Edouard Pelicaen) en  met de medewerking van onze sportfunctionaris Dany Geysels, de beslissing om vanuit de sportraad een GRATIS badmuts te schenken aan elk kind dat in Meise naar school gaat.Sinds 2004 worden aldus, bij elk begin van het nieuwe schooljaar, aan elk kind van de 3de kleuterklas tem het 6deleerjaar een badmuts geschonken. Per school (7 in totaal in onze gemeente) heeft de badmuts een andere kleur hetgeen ook de erkenning bevordert.Als schepen van sport ben ik natuurlijk zeer tevreden dat dit project, die de hygiëne van het zwembad ten goede komt, niet eenmalig was maar uiteindelijk een jaarlijkse “traditie” wordt.

 • Begin 2005 kwam er een nieuw subsidiereglement voor de sportverenigingenmet bijhorend puntensysteem voor de jaarlijkse verdeling van de rechtstreekse toelagen aan sportverenigingen. Het nieuwe reglement gaat uit van een puntenstelsel waarbij wordt rekening gehouden met:
  • aantal jeugdleden (- 18 jaar): hoe meer jongeren, hoe meer punten
  • punten per gediplomeerde trainer: hoe hoger en kwalitatiever het diploma van de trainers, hoe meer punten
  • aantal actieve leden
  • medewerking aan gemeentelijke sportpromotionele activiteiten met het oog op ledenwerving (bvb. medewerking aan gemeentelijke activiteit (zoals recreathlon) of organisatie van een gemeentelijk tornooi)
  • organiserende verenigingen (bvb. wielerwedstrijd)Als schepen van sport vind ik het persoonlijk een enorme meerwaarde dat dit nieuwe subsidiereglement aandacht schenkt en meer gelden toekent aan verenigingen die zich inzetten in hoofdzaak voor de jeugd (het is tenslotte hen waarvoor het op de 1ste plaats belangrijk is hen een bezigheid aan te reiken en hen “van straat” te houden) en aan zij die er belang aan hechten dat hun monitoren of lesgevers over de nodige diploma’s beschikken en die bijgevolg dus des te beter weten waarmee ze bezig zijn.

 • Verderzetten van het jeugdsportcontract ondanks de besparingen van Minister Anciaux begin 2005. Minister van sport Bert Anciaux nam toen de spijtige beslissing de toelagen van het jeugdsportcontract – goed voor 90 miljoen euro – niet meer op te nemen in de Vlaamse begroting 2005 en dit omdat hij zoveel mogelijk geld wou investeren in topsport. Hoe men dan nog een basis zal aanleggen voor onze toekomstige topsport bleef voor mij een vraagteken.Deze besparing had bovendien een financiële weerslag voor onze gemeente: Meise ging het jaarlijks moeten stellen zonder de 3.000 euro subsidie die zij ieder jaar van Bloso kreeg teneinde het jeugdsportcontract op te starten en in stand te houden.In Meise viel onder het jeugdsportcontract de organisatie van:
  • de balinstuiven en de zweminstuif
  • de omnisport op woensdagnamiddag of zaterdag
  • de buurtsport
  • en de naschoolsesport
  Als schepen van sport was en is het voor mij daarom ook uitermate belangrijk dat dit project blijft bestaan en werd verdergezet opdat de niet – of minder getalenteerde jongeren ook de kans krijgen aan sport te doen. Het verheugt mij dan ook dat het schepencollege, ondanks de financiële meerkost, ermee instemde dit project verder te zetten.

 • Op 28 juni 2005 ging voor het eerst het Lint van Meise door waarvan het de bedoeling is een jaarlijkse klassieker van te maken.Het Lint is een organisatie van de sportraad, de sportdienst (sportfunctionarsissen Dany Geyssels & Lieven Van Campenhout & mezelf als schepen van sport) met medewerking van de technische dienst, de politie, de VZW Sport & Recreatie, de sportclubs en de scholen.Het idee is ontstaan vanuit de vraag van de scholen uit Meise die sinds enige jaren niet meer deelnemen aan de Gordel voor scholen omdat dit zo’n “massa-event” is geworden. Op een gegeven moment stelden zij dan ook de vraag aan de sportraad of zoiets gelijkaardigs niet in Meise kon georganiseerd worden. Dit zou hen immers de kans bieden op het einde van het jaar deel te nemen aan een organisatie in eigen gemeente waarvan een voordeel ook is dat de leerlingen hun eigen gemeente dan nog wat beter leren kennen.De 7 scholen van Meise (De Leertuin, De Zonnebloem, Fusieschool, Klim Op Westrode, Monterssorischool, St. Brixius-Rode en Sinte-Maarten) met in totaal zowat 1.200 leerlingen namen deel. Alle kinderen vertrokken vanuit hun eigen school en legden dus een ander parcours af. De 3 eerste leerjaren legden een wandeltocht af (6-8 km) en de laatste 3 leerjaren hielden een fietstocht (22 km). Alle fietsen werden ook nagekeken en gecontroleerd door de politie en iedereen werd verplicht een fietshelm te dragen. ’s Middags picknickte iedereen.Als afsluiter trad, in aanwezigheid van alle scholen en begeleiders, de Ketnetband op in de Sporthal in Meise (W. Vandenberghecentrum). Het was de eerste keer dat er in Meise voor alle scholen tezamen zo’n groot evenement werd georganiseerd. Ik ben dan ook, als schepen van sport, zeer fier en dankbaar dat de sportdienst en de sportraad – ondanks het vele werk dat zij reeds hebben met de massa bestaande organisaties (gemeentelijke tornooien, recreathlon, sportdagen,…) – er toch in geslaagd zijn een knalorganisatie op poten te zetten! Een beter begin van de vakantie voor onze schoolkinderen kan ik mij alleszins niet inbeelden! Ook dit jaar (2006) was het tweede Lint van Meise een enorm succes. We hadden geleerd uit de ‘fouten’ en opmerkingen van vorig jaar dus het kon alleen maar beter. Zo kregen het eerste, tweede en derde leerjaar een optreden apart van het vierde, vijfde en zesde leejaar.
Afspraak alleszins al in 2007!!

 • Op 6 juli 2005 werd het skatepark te Wolvertem plechtig ingehuldigd. Na jaren van ideeën lanceren, na maanden uitwerken van de locatie aan de carpool in Meise, was en ben ik zeer fier als schepen van sport dat hét skatepark aan het Fr. Lathouwersstadium zijn deuren kon openen.Toen eind 2004 bleek dat we stedenbouwkundig het skatepark niet konden inplanten aan de carpool hebben we meteen geopteerd voor deze locatie en werd alles in stroomversnelling gebracht: het eerste skatepark in Meise zou zijn deuren openen vóór de zomer 2005. Timing is niet altijd even evident voor zulke projecten maar het is dus toch gelukt!Ter info: het skatepark telt 7 toestellen (ik bespaar jullie de namen), heeft een afmeting van 28 op 18 meter en dankzij de locatie bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding van asfaltering en toestellen in de loop der jaren. Om te kunnen schuilen zal ook nog een afdak worden geplaatst. De totale investering bedroeg 42.000 € (25.000 € voor toestellen en 17.000 € voor omheining en asfaltering) maar was zeker de moeite vermits de skaters een doelpubliek zijn die voordien nog niet aan bod kwamen in onze gemeente.Achter het park schuilt ook een “symboliek”. De gemeente besloot dit skatepark immers te noemen naar wijlen Bart Kerremans en ik dank de familie Kerremans dit te hebben aanvaard. In 2003 werd deze jongeman uit Westrode doodgereden door een gewetenloze bestuurder. Het vluchtmisdrijf is intussen nog steeds niet opgehelderd… Bart zelf was een fervent skater, kende de knepen van het vak en zou meer dan wie ook tevreden zijn geweest met zo’n skatepark in onze gemeente. Ter herinnering aan hem draagt dit park nu zijn naam en waar hij nu ook is, ik ben er zeker van dat hij goed over dit park en de skatersvrienden zal waken! • In 2005 voorzag ik als schepen van sport via de gemeentelijke begroting een drastische verlaging van de huurprijzen voor de sportclubs.Er werd eerst een onderzoek verricht naar de huurprijzen van sporthallen, polyvalente zalen ed. door sportverenigingen in omliggende gemeenten. De conclusie was duidelijk: de huurprijzen die de VZW Sport & Recreatie hanteert (zij staat in Meise in voor de verhuur van alle sportinfrastructuur) waren zowel voor de volwassenen en in meerdere mate nog voor de jeugd duurder dan het gemiddelde van de ons omliggende gemeenten. De vraag van de sportraad was dan ook om de huurprijzen aan te passen aan dat gemiddelde. Op jaarbasis betekende dit voor de VZW een minder opbrengst van +/- 17.000 €, geld dat uiteraard van ergens moest komen…Teneinde de nieuwe regeling niet nog langer uit te stellen tot 2006 heb ik toen, als schepen van sport, samen met de sportdienst bekeken of het niet mogelijk was om, op mijn budgetten van sport, extra budget te voorzien bij de begrotingswijziging zodat de huurvermindering al zou kunnen ingaan vanaf september 2005. De begrotingswijziging werd nadien goedgekeurd door de gemeenteraad: er werd 6.000 € extra overgemaakt aan de VZW en op basis daarvan betaalden de sportclubs evenredig minder huur. Vanaf januari 2006 gaat er jaarlijks +/- 20.000 € extra naar de VZW.Voor ALLE clubs betekent dit jaarlijks een besparing van bijna 20 %. Als schepen van sport ben ik uitermate tevreden dat de gemeente is willen ingaan op mijn voorstel en daarvoor extra budget heeft willen voorzien. Sport is zowel voor de jeugd (fysieke conditie, ontmoetingsplaats,…) als voor de volwassenen (voortwerken op basis die vroeger werd gelegd) enorm belangrijk dus dat verdient zeker een extra ondersteuning. De sportclubs bestaan dankzij de hulp van een pak vrijwilligers: mensen die hun kostbare tijd steken in de opleiding van onze jeugd en het bezighouden van volwassenen. Steeds vaker moeten zij op zoek gaan naar geld om de club draaiende te houden. Ik hoop dan ook dat zij het eventuele geld dat in de club vrijkomt zullen besteden aan de aanstelling van gekwalificeerde lesgevers, het verminderen van de lidgelden,…Vanaf september 2005 is Meise dus een sportvriendelijke gemeente zijn met sportvriendelijke huurprijzen…! • Jaarlijks ontvangt onze gemeente ook de “Prijs voor Sportvriendelijke Gemeente”: een erkenning voor al hetgeen er in de gemeente wordt gedaan rond sport. Denk maar aan seniorensportdagen, recreathlon, badmintontornooi, voetbaltornooi, … De gemeente ontvangt hiervoor ook jaarlijks +/- 1000 euro dat dan wordt overgemaakt aan de sportraad. • Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de provinciale sportdienst Vlaams-Brabant een regionale skatehappening (demonstraties, frees-style, trikke, behendigheidsparcours, initiaties, skeeleren, hockeywedstrijdjes, springkastelen,…) en dit telkens op een andere locatie. Voor 2006 viel het oog op onze gemeente Meise. Het skatepark, de parking en het leegstaande gedeelte van het veilinggebouw waren om een 150-tal kinderen te animeren op de eerste “Kerrebanz” skatehappening op woensdag 24 mei 2006.Er waren ook demonstraties door de skaters die fervent gebruik maken van het skatepark. De hockeywedstrijden zelf vonden plaatsvinden in het veilinggebouw.Het hele gebeuren zal vanaf nu ook jaarlijkse door de gemeente worden georganiseerd en dit onder de benaming “skatehappening Kerrebanz”.Als schepen van sport heb ik al meermaals kunnen vaststellen dat het skatepark dat in 2005 zijn deuren opende een enorm succes kent. Onze jongeren maken er immers zeer veel gebruik van. Jaarlijks een eigen evenement door en voor de skaters kon dus niet ontbreken!