October 08, 2012
Friendship is a slow ripening fruit


Zaterdag 6 oktober 2012Pfft, het griepgevoel is weer meer aanwezig dan de voorbije dagen. Niets aan te doen, we blijven doorgaan. Ik sta op om 7.30 uur en neem eerst even de kranten door.

Ikzelf heb gisteren trouwens ook nog een persbericht verstuurd naar aanleiding van de pijnlijke vaststelling dat Voka onze gemeente over het hoofd ziet: ‘Ook ondernemend Meise dient op de kaart te worden gezet’:

In haar laatste Magazine ‘Ondernemen’ pakt Voka uit met een ‘verlanglijstje voor gemeenten’. Voor 12 van de 35 gemeenten uit de regio Halle-Vilvoorde worden de prioriteiten uitgestippeld. Zo onder meer voor Grimbergen, Londerzeel, Vilvoorde, Zaventem, Asse, … Over Meise wordt er echter met geen woord gerept.

Als gewezen schepen van middenstand (2001-2006) betreur ik ten zeerste dat het potentieel van onze gemeente blijkbaar niet ten volle naar waarde wordt geschat:

-         we beschikken reeds over een groot aantal dynamische middenstanders en ondernemers die zich gegroepeerd hebben in handelsorganisaties

-         een KMO-zone is voorzien aan de Paardeweide

-         en een bedrijvenzone is gepland in Westrode. Na 40 jaar is het de hoogste tijd dat alle partijen hier constructief rond de tafel gaan zitten zodat er eindelijk iets gebeurt met dit braakliggend terrein van 80 ha.

Hoeveel gemeenten beschikken over evenveel toekomstmogelijkheden?

Lokaal moet het beleid dringend werk maken van onder meer een vlotte mobiliteit, het hertekenen van het parkeerbeleid, inspraak en tijdige informatie bij (wegen)werken. Er moet ook meer aandacht gaan naar de properheid van ons straatbeeld. Ook de horeca verdient inspraak via een op te richten horecaraad.

Ik hoop dan ook dat het nieuwe bestuur er alles aan zal doen om Meise economisch op de kaart te zetten. Het moet eindelijk werk maken om ook op dat vlak Meise een dynamisch imago te bezorgen dat de ondernemers, de lokale handel en middenstand ten goede komt. Met dat doel voor ogen wil Open Vld met Voka aan tafel gaan zitten om de inspanningen te structureren en te coördineren.

Op mijn inzet en engagement hiervoor kan men alvast rekenen!’

Het slechte weer en de aanhoudende regen doen mij mijn plannen herzien: ik haast mij niet naar de markt want er is toch geen kat te bespeuren. Ik kleed mij aan en om 10 uur vertrekken Roger en ik naar de begrafenis van pastoor Bie Boon die plaatsheeft in de basiliek in Grimbergen. Met spijt in het hart nemen we afscheid van een groot Meisese volksfiguur. Bedankt voor al wat je voor elk van ons hebt gedaan, nonkel Bie. De o zo mooie en persoonlijke viering geeft duidelijk aan hoe graag je door iedereen gezien was, niet zozeer als pastoor maar bovenal als mens. Spijtig dat de afscheidsdienst niet kon plaatsvinden in ‘uw’ kerk in Meise.

Na de offerande keren we terug naar Meise (de mis zelf zal uiteindelijk nog duren tot 13 uur). Om 12 uur drinken Roger en ik er nog even iets in de Klok in aanwezigheid ook van sympathisant Marc.

Vervolgens loop ik nog wat rond op de markt. Om 13 uur vervoegen Bart en Yolande mij. Met een croque-monsieur doe ik eerst wat krachten op in Den Beiaard, zal nodig zijn. Om 13.30 uur vatten we onze huisbezoeken aan. Deze keer is de tuinwijk in Meise en de Krogstraat aan de beurt. Mijn papa (Denis De Klippel) is geboren in de Dennenlaan 9 en daar opgegroeid met zijn ouders en twee broers. Wij zijn er geen onbekenden. Ook hier zijn de reacties positief trouwens. We kunnen enkel hopen dat dit zich nu ook vertaalt in stemmen.

Om 17 uur houden we het voor bekeken. Na een paar uren praten hebben we wel dorst gekregen en  gaan we eerst nog iets drinken in Den Beiaard. Ik ga mij vervolgens even opfrissen thuis en om 18.30 uur reeds hebben we afgesproken op het mosselfestijn van KFC Meise. Ook daar is veel volk aanwezig. Lekkere mosselen ook, I like it!

Omstreeks 20.30 uur vertrekken we tenslotte naar Westrode. Marleen en medekandidaat Eddy organiseren er ‘de 3 dolle dagen’ met heel wat optredens. Vanavond is het de beurt aan John Dennis en Gunther Neefs. Ik had beloofd een handje toe te steken maar blijkbaar waren er al genoeg helpende handen. Even goed zo, samen met medekandidaten Bart, Bert, Gunther en Roger maken we er een gezellige avond van. Ik vertrek huiswaarts na het optreden van Gunther Neefs, rond 0.30 uur.

Ik kruip onmiddellijk in bed. Ik ben doodop en besef dat het hoog tijd is dat de verkiezingen erop zitten want lang hou ik zulk ritme echt niet meer vol!

In de marge citeer ik een quote van Aristoteles:

‘Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.’

Vrienden hebben/krijgen gaat inderdaad vanzelf maar ze houden is een ander paar mouwen. Vriendschap is net zoals liefde bij een koppel: men moet eraan werken en tijd in investeren. Ik besef dus maar al te goed hoezeer ik de voorbije weken mijn familie en vrienden heb verwaarloosd. Het zal tijd en moeite vragen om dat goed te maken.
1 COMMENT

    We volgen je op de voet, Virginieke ! Op deze site dan toch… Maak alvast maar een avondje tijd om je eens te laten verwennen “chez nous” . Je hebt het verdiend ! x


COMMENT

*